DANISH

HVEM ER VI

OM SEEN

SEEN er et dansk CGI Design Studio, etableret af Fotograf Sigurd Høyen. Sigurd har arbejdet som portræt og reklame fotograf i mere end 15 år. Med kombinationen af foto og CGI(computer genererede billeder), leverer og producerer SEEN high-end stills og animationer, hvor kreativitet og æstetik forenes på baggrund af en dybdegående teknisk viden. Tilgangen til billeder, illustrationer og animationer bunder i en solid forståelse af lys, skygger, refleksioner og komposition. CGI giver mulighed for at skabe unikke billeder og dermed kan fotografiet tages til helt nye højder, når kreativitet kombineres med det tekniske håndværk samt 3D software. SEEN er leveringsdygtig i produktvisualisering, modellering, fotorealistiske renderinger samt animationer.

SEEN er ofte involveret tidligt i processen omkring produktudvikling og visualisering med kunden, for at rådgive om de kreative løsninger og muligheder. I kan altid forvente at få en fuldkommen uvildig rådgivning omkring den ideelle løsning af en opgave både økonomisk og teknisk, da vi har stor erfaring med både CGI og traditionel fotografi.YDELSER

 

MODELLERING

Vi udarbejder 3D modeller af hvilket som helst objekt, uanset struktur, materiale og form. Vi bestræber os på at opnå den højeste detaljeringsgrad, for at skabe et 100% fotorealistisk billede i de endelige renderinger. De fleste modeller skabes i et CAD software for at opnå størst alsidighed i forhold til eksport til diverse formater og tekniske tegninger til produktion.

RENDERING

Vi laver renderinger ud fra allerede eksisterende 3D modeller såvel som modeller vi selv producerer. I denne del af processen, arbejdes der med det visuelle udtryk, materialer og lyssætning. Med den fotografiske baggrund og særlige forståelse for lys, skygger og form, tilføres 3D modellerne fotografisk udtryk samt et kreativt og æstetisk præg for at opnå fotorealistiske billeder. 

PRODUKT VISUALISERING

Ud fra 3D modeller af produkter der endnu ikke er produceret, er det muligt at lave produkt visualiseringer. Produkt visualiseringer er super anvendelige i design processen af et produkt, for at kunne bedømme og afprøve forskellige former, farver og strukturer. Ud fra en stregtegning, kan der skabes en 3D model og et fotorealistisk billede og dermed give en forståelse for, hvordan det endelig produkt vil tage sig ud.

CGI & FOTOGRAFI

Kombinationen af CGI elementer og fotografi giver helt nye muligheder for at skabe billeder og film. Det er muligt at lave billeder, der ikke kan skabes i virkeligheden eller skabe billeder, der ellers ville være alt for omkostningstunge at udføre. Med den fotografiske baggrund, har vi en dyb forståelse for, hvad det kræver teknisk af både fotograf og CGI artist. Her vil det oftest være en fordel at have os med tidligt i forløbet.

PROTOTYPER

Ét er at se en rendering af et produkt, noget helt andet er at stå med det i hånden. Det kan betyde en verden til forskel i den sidste del af design fasen inden endelig produktion. Vi kan hjælpe med at producere en 3D model af hvilket som helst produkt, samt klargøre produktet til 3D print, eller anden form for rapid prototyping. 3D print er i konstant udvikling og valget af materialer bliver større og større. 

 

ANIMATION

Når vi har en 3D model og perfekt lyssætning, hvorfor så ikke få produktet i bevægelse? Ved blot at tilføre produktet eller billedet en anelse bevægelse kan det forbedre den måde, vi som mennesker opfatter et produkt betydeligt. Hvad enten det er for forståelsens skyld eller blot æstetiske årsager - så er video en fantastisk måde at engagere dine kunder og publikum på. 


HVORFOR BENYTTE SIG AF CGI

 

KREATIVITET

Ved brugen af CGI, åbnes der op for helt nye muligheder i billedskabelsen, og det uvirkelige og umulige bliver pludseligt muligt at skabe. Det er kun kreativiteten og det kreative team der sætter grænserne. Miljøer og stemninger kan skabes helt uden nogen afhængighed af særlige locations, omkostninger, vejret eller andre faktorer, der gør sig gældende ved traditionelt fotografi. CGI kan gøre idéer virkelige langt bedre og mere effektivt end mange andre discipliner. Oftest løses opgaver som en kombination af CGI og foto, for at opnå det ønskede resultat. CGI’en gør det muligt at skabe præcis det billede eller film der passer bedst til et givent projekt.

ØKONOMI

Mulighederne er uendelige og fleksibiliteten kan netop gøre denne proces til en langt mere økonomisk måde at kreere den visuelle base for et produkt eller brand. CGI giver mulighed for at se produktet i sin endelige form allerede i udviklingsfasen, hvilket kan være en fordel både her, men ligeledes i salg og marketings øjemed.  På mange områder er CGI blevet konkurrencedygtigt med traditionelt fotografi, da teknologien konstant udvikler sig. 3D modeller kan genbruges igen og igen i nye kreative sammenhænge og dermed kan de reducere omkostninger på sigt. Eksempelvis kan miljøer og baggrunde skabes, hvormed omkostninger til location eller materialer kan undgås. Alle projekter prissættes individuelt alt afhængig af projektets størrelse og ønsker fra kundens side.   

 

FLEKSIBILITET

En af fordelene ved at benytte sig af CGI er fleksibiliteten ved ændringer og tilføjelser undervejs i processen. I designprocessen af produkter kan en idé nå at ændre sig mange gange, inden man står med det endelige produkt i hånden, og her giver CGI mulighed for ændringer og rettelser lige op til produktion af materialet. Skydedage hvor afhængigheden af vejrforholdene er afgørende for et optimalt resultat er nu forsvundet. Vi skaber miljøer, som ikke eksisterer i virkeligheden, eller vil være for omkostningsfulde at føre ud i livet. Det er muligt at skifte baggrunde, farver og lyssætning ud og dermed komme frem til det helt rigtige look, uden at skulle lave virkelige set-ups til alle idéer.

TIDSFAKTOR

Tidsfaktoren spiller ofte en afgørende rolle for vores kunder. Oftest benyttes produkt visualiseringen til at producere branding og salgs materiale før produktet eksisterer rent fysisk. CGI’en giver hermed mulighed for at produkterne kan vises i et fuldkomment fotorealistisk miljø og produkterne gøres salgsbare. Som kunde er du derfor ikke længere afhængig af producenterne af produkterne og deres produktionstid før salgsmaterialet kan færdiggøres.